Mai multe despre Angajamentul European pentru Pui

Angajamentul European pentru Pui reprezintă eforturile a zeci de organizații pentru drepturile și bunăstarea animalelor de a ajuta cele 7.2 miliarde de pui care sunt îngrășați și uciși în Europa în fiecare an (Albert Schweitzer Foundation, n.d.).

Angajamentul European pentru Pui cu privire la bunăstarea puilor cuprinde criterii specifice pentru a reduce semnificativ suferința din industria de creștere a puilor și se adresează companiilor din industria alimentară. Criteriile au fost create într-o manieră cooperativă de către organizațiile pentru drepturile animalelor din Europa în urma documentării științifice care subliniază condițiile chinuitoare de trai din prezent și cum acestea pot fi schimbate pentru a reduce suferința puilor. Criteriile care fac parte din Angajamentul European pentru Pui indică schimbările minime necesare pentru a îmbunătăți gradul de bunăstare al puilor. Acestea trebuie a fi implementate de către crescători pentru a preveni bolile și moartea prematură a puilor.

Companiile care își asumă acest angajament, își asumă responsabilitatea de a le impune furnizorilor să îndeplinească aceste criterii. Companiile fac schimbări graduale pe o perioadă determinată. Majoritatea companiilor care și-au asumat angajamentul până în prezent, au promis adoptarea criteriilor până în anul 2026.

Angajamentul European Pentru Pui (European Chicken Commitment)

Până în 2026, furnizorilor li se cere să îndeplinească următoarele cerințe pentru 100% din carnea de pui [proaspăt, congelat și procesat] din lanțul lor de aprovizionare:

 1. Respectarea tuturor legilor și reglementărilor Uniunii Europene (UE) privind bunăstarea animalelor, indiferent de țara de producție.
 2. Implementarea unei densități maxime de depozitare de 30 kg/m2 sau mai puțin.
 3. Rărirea este descurajată și, dacă este practicată, trebuie limitată la o rărire per stol.
 4. Adoptarea raselor care demonstrează rezultate de bunăstare mai ridicate: Vorbim fie despre rasele Hubbard JA 757, 787, 957 sau 987, Rambler Ranger, Ranger Classic și Ranger Gold, fie despre altele care îndeplinesc criteriile Protocolului RSPCA de evaluare a bunăstării rasei broiler.
 5. Îndeplinirea standardelor de mediu îmbunătățite: cel puțin 50 de lux de lumină (inclusiv lumina naturală). Cel puțin doi metri de spațiu util pentru stinghie (un obiect pe care o pasăre coboară sau se adăpostește, de obicei o ramură sau o tijă orizontală sau bară într-o cușcă de păsări) și două substraturi de ciugulit, la 1.000 de păsări.
 6. În ceea ce privește calitatea aerului, îndeplinirea cel puțin a cerințelor din anexa 2.3 la directiva UE privind puii de carne, indiferent de densitatea efectivelor. Fără cuști sau sisteme cu mai multe niveluri.
 7. Adoptarea asomării atmosferice controlate folosind gaz inert sau sisteme multifazate, sau asomare electrică eficientă fără inversare în timp real.
 8. Demonstrarea conformității cu standardele de mai sus prin auditare de terță parte și raportare publică anuală cu privire la progresele realizate în îndeplinirea acestui angajament.

Ce reprezintă fiecare criteriu?

 1. Pentru a înțelege legile și reglementările Uniunii Europene privind bunăstarea animalelor, este important de parcurs DIRECTIVA 98/58/CE A CONSILIULUI din 20 iulie 1998 privind protecția animalelor de fermă.
 2. Densitatea spațiului este considerată unul dintre cei mai importanți factori pentru bunăstarea puilor broiler. Deși nu există nicio îndoială că menținerea puilor în densități mari de populație compromite sănătatea și bunăstarea păsărilor, încă li se acordă foarte puțin spațiu pentru a se deplasa. Există diferite grade de densitate permise de legislația UE și în anumite țări.
  Directiva 2007/43/CE a Consiliului UE pentru puii de carne (broiler) subliniază condițiile necesare pentru densitățile maxime de depozitare. Conform Directivei 2007/43/CE, densitatea maximă a animalelor într-o exploatație sau într-un adăpost de păsări dintr-o exploatație nu trebuie să depășească în niciun moment 33 kg/m2. O densitate de depozitare mai mare de maximum 39 kg/m2 este permisă doar cu un set de cerințe suplimentare de mediu. Densitatea populației poate crește până la maximum 42 kg/m2 dacă rata de mortalitate zilnică cumulată este scăzută. Condițiile de mediu includ sisteme de ventilație, încălzire și răcire pentru a menține temperatura, umiditatea și concentrațiile de CO2 și NH3 adecvate (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, n.d.).
 3. Rărirea este definită drept scoaterea planificată al unui număr de păsări dintr-o clădire, într-una sau mai multe ocazii, pentru a nu depăși densitatea maximă de populație necesară. Puii sunt uciși mai devreme pentru a face mai mult spațiu, fie ca aceștia sunt sănătoși sau bolnavi, ca apoi să fie vânduți pentru a fi mâncați.
 4. Deoarece puii de carne au fost reproduși în scopul unei creșteri rapide, aceștia suferă de probleme ridicate de bunăstare, precum o moralitate ridicată, leziuni ale pielii, un risc ridicat de îmbolnăvire și o sănătate precară a picioarelor (Dixon, 2020).
  1. Există trei rase de pui de carne (broiler) care reprezintă majoritatea cărnii de pui produsă la nivel global: COBB 500, ROSS 308 și HUBBARD FLEX (RSPCA, n.d.). Fiecare reprezintă rasa cea mai utilizată la scară mondială de către fiecare dintre cele mai mari trei companii de creștere a puilor de carne din lume.
   Un studiu susținut de Societatea Regală pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale arată că, în general, în comparație cu o rasă cu creștere mai lentă, viabilă comercial, aceste trei rase convenționale au avut o mortalitate semnificativ mai mare (incluzând uciderea), mai multe păsări afectate de boala pieptului muscular (dungi albe și piept tare “de lemn”), și o sănătate precară a picioarelor, jaretului și penajului. De asemenea, puii din rasele convenționale au fost mai puțini activi, petrecându-și mai mult timpul mâncând și stând jos decât mergând sau stând în picioare. S-a observat că aceștia își exprimă mai puțin comportamente naturale, precum cocoțatul și practicarea băilor de praf (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, n.d.).
  2. În Angajamentul European pentru Pui, se recomandă comercializarea exclusivă a puilor cu rase cu o creștere mai lentă, precum Hubbard JA 757.
 1. Studiile arată că îmbunătățirea condițiilor puilor le crește gradul de bunăstare și le reduce problemele de sănătate. Furnizarea de stinghii a fost asociată cu reducerea problemelor de sănătate ale piciorului, a numărului de arsuri de jaret și dermatita piciorului (Ventura et al., 2012; Zhao et al., 2013). S-a observat că puii de carne folosesc stinghii încă de la vârsta de șase zile și, în medie, de la vârsta de nouă zile (Kaukonen et al., 2017). De asemenea, s-a descoperit că platformele influențează pozitiv sănătatea picioarelor, deoarece păsările cu acces la platforme au un mers îmbunătățit și o prevalență și severitate mai scăzute ale discondroplaziei tibiale (Kaukonen et al., 2017). În plus, s-a observat că furnizarea de panouri reduce perturbările în timpul repausului și se folosesc, de asemenea, drept zone de adăpost (Cornetto et al., 2001; Cornetto et al., 2002). Furnizarea de baloturi de paie și obiecte de ciugulit, cum ar fi mănunchiuri de sfoară, în medii cu lumină naturală îmbunătățesc capacitatea de mers și scad timpul petrecut întinși (Bailie, 2013; Bailie, 2015).
 2. Conform Anexei II, punctul 3 a Directivei Uniunii Europene privind puii de carne, “Proprietarul sau crescătorul se asigură că fiecare adăpost ce aparține unei exploatații este echipat cu sisteme de ventilație și, în cazul în care este necesar, cu sisteme de încălzire sau de răcire concepute, construite și exploatate astfel încât (a) concentrația de amoniac (NH 3) să nu depășească 20 ppm și concentrația de dioxid de carbon (CO2) să nu depășească 3 000 ppm, valori măsurate la înălțimea capetelor puilor; (b) temperatura interioară să nu depășească temperatura exterioară cu mai mult de 3 °C, atunci când temperatura exterioară măsurată la umbră depășește 30 °C; (c) umiditatea relativă medie măsurată în interiorul adăpostului timp de 48 de ore să nu depășească 70% atunci când temperatura exterioară este sub 10°C.”
 3. Angajamentul European pentru Pui îndeamnă schimbarea metodelor de ucidere a puilor broiler.
 4. De asemenea, Angajamentul necesită ca firmele să fie audiate de o organizație/instituție externă (audit terță parte).

Referințe